Szykujemy kursy na miarę

Oferujemy kursy „TAILOR MADE” - „szyte na miarę”.

Nasze szkolenia dostosowujemy do potrzeb konkretnej firmy oraz osób w niej pracujących. W oparciu o analizę specyfiki firmy tworzymy program autorski odpowiadający wymaganiom naszego klienta.

Naszą dewizą jest profesjonalizm i efektywność, dlatego współpr acujemy jedynie z wysoko wykwalifikowanymi lektorami posiadającymi doświadczeni e w uczeniu w firmach. Współpracujemy z działami HR prowadząc stały monitoring kursów i regularnie sprawdzając poziom postępów i zadowolenia słuchaczy.

Dopasujemy się do Was!

Oferujemy kursy indywidualne lub w niewielkich grupach.
Prowadzimy zajęcia w siedzibie naszej szkoły w Luboniu lub dojeżdżamy do siedziby Klienta.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo

Spersonalizowane szkolenia językowe:

 • kurs języka ogólnego
 • zajęcia konwersacyjne
 • szkolenia z Business English
 • szkolenia z elementami języka branżowego
 • szkolenia przygotowujące do wystąpień publicznych, prezentacji i negocjacji biznesowych
 • coaching językowy
 • szkolenia z kompetencji miękkich (np. z kompetencji międzykulturowych, szkolenia antystresowe) prowadzone po polsku lub w języku obcym.

Zapytaj o kurs dla swojej firmy

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy

Skontaktuj się z nami

Kurs angielskiego biznesowego

Międzynarodowe kontakty handlowe oraz wielokulturowe środowisko pracy wymuszają ciągłe doskonalenie umiejętności językowych pracowników. Każdemu przedsiębiorcy, który chce rozwinąć angielski biznesowy swoich pracowników oferujemy kurs prowadzony przez doświadczonych dydaktyków – pasjonatów swojego zawodu. Naszym priorytetem jest zapewnienie usług w pełni dopasowanych do specyfiki firmy, branży oraz poziomu językowego uczestników.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób zainteresowanych podniesieniem ogólnych kompetencji językowych, jak i tych, których potrzeby są ściśle sprecyzowane. Decydując się na nasz kurs angielskiego biznesowego, możecie Państwo rozwinąć swoje umiejętności w zakresie:

 • codziennej komunikacji ze współpracownikami,
 • prezentacji i wystąpień publicznych,
 • negocjacji z partnerami handlowymi,
 • słownictwa branżowego,
 • poprawności językowej i gramatycznej.

Każdy kurs doszkalający angielski biznesowy w Państwa firmie jest opracowywany indywidualnie – „szyty na miarę”. Przed rozpoczęciem szkolenia dokonujemy analizy specyfiki przedsiębiorstwa, dzięki której identyfikujemy obszary wymagające szczególnej uwagi. Niezależnie od charakteru działalności naszych klientów, nasz priorytet stanowi zapewnienie kursantom zdolności do efektywnej komunikacji w języku angielskim - zarówno wewnątrz organizacji, jak i z partnerami biznesowymi.

Profesjonalna komunikacja i posługiwanie się słownictwem specjalistycznym to cel, do którego dążą osoby zapisujące się na kurs angielskiego biznesowego. Naszym zadaniem jest jak najefektywniej pomóc kursantom zrealizować wyznaczone założenie. Proces ten rozpoczynamy od określenia konkretnych potrzeb danej firmy lub osoby, która się do nas zgłosiła. Znając oczekiwania, możemy dopasować odpowiedni tok kształcenia, by trafić w specyfikę firmy. Po przeprowadzeniu analizy, tworzony jest indywidualny program nauczania, który obejmuje daną branżę.

Słuchacze przyswajają angielski biznesowy pod kątem dziedziny, w której chcą go używać, w sferze zawodowej. Z tego względu kurs określamy mianem "szytego na miarę", "tailor made". Szkolenie przeprowadzane jest przez doświadczonych lektorów, których kwalifikacje i umiejętności pozwalają skutecznie przekazywać wiedzę. Prowadzący zajęcia są odpowiednio przygotowani, by świadczyć usługi dla firm. Są w stałym kontakcie z działami HR, monitorują postępy kursantów, dbają o ich satysfakcje z poziomu nauczania i osiąganych wyników. Angielski biznesowy realizowany jest indywidualnie lub w małych grupach, by proces kształcenia przebiegał sprawnie. Nauka może odbywać się w siedzibie naszej firmy, w Luboniu lub po ustaleniu warunków możemy dojeżdżać do Klienta.

Profesjonalne tłumaczenia biznesowe

Poza kursami doskonalącymi umiejętności językowe pracowników oferujemy firmom usługę tłumaczenia lub korekty obcojęzycznych tekstów w zakresie:

 • dokumentacji technicznej lub prawnej,
 • instrukcji obsługi urządzeń,
 • ofert handlowych,
 • stron internetowych,
 • pozostałych tekstów i dokumentów.

Profesjonalnie sporządzone dokumenty w języku obcym to doskonały wizerunek firmy, świadczący o jej rzetelności. To także świetny sposób na to, by uniknąć nieporozumień oraz ewentualnych konsekwencji prawnych wynikających z niezrozumienia zapisów umowy.

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych usług dla firm.

Zapytaj o kurs dla swojej firmy

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy

Skontaktuj się z nami
Salamanca