Oferujemy zajęcia indywidualne i grupowe z języka niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kursy mają charakter ogólnorozwojowy: uczymy na nich wszystkich kompetencji potrzebnych w nauce języka: rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i oczywiście mówienia.

Na kursach w Salamance:

  • Tryb zajęć dla dzieci / młodzieży to 1 x 60 min w tyg.
  • Dla dorosłych 1 x 90 min w tyg.
  • Dobór grupy poprzedzamy szczegółową diagnozą językową 
  • Pracujemy w małych, 2-3 osobowych grupach
  • Termin i częstotliwość zajęć dopasowujemy do możliwości czasowych kursanta
  • Tryb i program zajęć indywidualnych ustalamy z kursantem 

Poznaj naszych lektorów języka niemieckiego

Salamanca