Podstawowy

A1 A2

Średniozaawansowany

B1 B2

Zaawansowany

C1

Test znajomości języka angielskiego - poziomy

Zastanawiasz się, jaką biegłość językową wpisać w Twoim CV? A może chcesz podjąć kurs językowy i nie wiesz, z jakiego poziomu rozpocząć? W ofercie szkoły online Salamanca znajdziesz profesjonalny test z języka angielskiego, który pozwoli Ci obiektywnie określić stopień jego znajomości. Jest to informacja niezbędna na współczesnym rynku pracy, wymagana przez zdecydowaną większość rekruterów.

Jak zmierzyć mój poziom języka angielskiego?

Najbardziej powszechnym i rozpoznawalnym w Europie narzędziem jest test znajomości języka angielskiego według skali CEFR – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Dokonuje ona podziału umiejętności językowych na trzy grupy:

  • podstawowy (A1, A2),
  • średniozaawansowany (B1, B2),
  • zaawansowany (C1, C2).

Poziom znajomości języka angielskiego, jaki dana osoba reprezentuje test CEFR określa na podstawie sześciu kompetencji:

  • rozumienia tekstu słuchanego,
  • czytania ze zrozumieniem,
  • porozumiewania się w mowie,
  • samodzielnego wypowiadania się,
  • pisania.

Jak interpretować wynik testu językowego?

Mówiąc w uproszczeniu, testy z języka angielskiego CEFR określają Twoją zdolność do samodzielnego porozumiewania się w krajach anglojęzycznych. Użytkownik na poziomie podstawowym (A1, A2) nie jest w pełni niezależny językowo i potrzebuje stałego wsparcia w postaci tłumacza (lub dobrego słownika). Stopień A2 określa się jako absolutne minimum do tego, by na krótko odwiedzić dany kraj i bez większego problemu wykonywać w tym czasie podstawowe codzienne zadania.

Użytkownicy o średniozaawansowanej biegłości językowej (B1-B2) zdolni są do samodzielnej komunikacji oraz dyskusji na tematy wykraczające poza czynności dnia codziennego. Jest to minimum wystarczające do celów edukacyjnych i zawodowych, aby podjąć pracę lub naukę w zagranicznych instytucjach.

Wynik świadczący o posiadaniu zaawansowanych kompetencji językowych (C1, C2) informuje o umiejętności przyswojenia długich i skomplikowanych tekstów, w tym obcojęzycznej literatury naukowej. Na tym poziomie jesteś w stanie zrozumieć znaczenie wyrafinowanych, specjalistycznych słów oraz odczytywać znaczenia ukryte.

Salamanca