Naszym celem jest rozbudzenie w dziecku pasji i motywacji do nauki języka.

Salamance pokazujemy, że język obcy jest czymś ciekawym i użytecznym, a nie jedynie przedmiotem szkolnym.

Na naszych zajęciach dzieci uczą się poprzez odgrywanie ról, zabawę i integrację z rówieśnikami,   a ćwiczenia komunikacyjne sprawiają, że poznane słówka i frazy są utrwalane w naturalny sposób.

Od 4-tej klasy oswajamy dzieci z gramatyką. Tłumaczymy ją w zabawny i przystępny sposób. Zasady gramatyczne ćwiczymy poprzez użycie w kontekście. Wprowadzamy także na zajęciach elementy konwersacji: dzieci rozmawiają, opowiadają i uczą się reagowania w języku obcym. W ten sposób stymulujemy dzieci do myślenia i analizowania informacji w języku obcym.

  • Na zajęciach używamy podręcznika dopasowanego do wieku i poziomu językowego uczestników kursu.
  • Dopasowujemy dynamikę zajęć do możliwości konkretnej grupy
  • zajęcia odbywają się w małych 4-5 osobowych grupach
  • Rozbudzamy w dziecku pasję do działania, a to przekuwa się na rezultaty

Poznaj naszych lektorów

Uśmiechnięci pasjonaci z głowami pełnymi pomysłów

Poznajmy się!

Zapisz się na kurs

Wypełnij test online i wyślij swoje zgłoszenie

Wypełnij test!
Salamanca