Kursy ogólne

Kursy ogólne języka obcego zapewniają  równomierny rozwój kompetencji językowych. W Salamance kładziemy szczególny nacisk na mówienie, nie zapominamy jednak o słuchaniu, pisaniu i czytaniu. Struktury gramatyczne wprowadzane są w naturalnych sytuacjach i ćwiczone czynnie. Stawiamy na naukę myślenia w języku obcym!

 • Pracujemy na materiałach i technikach dopasowanych do młodzieży
 • Zajęcia odbywają się w grupach max. 5 osobowych
 • Lekcje odbywają się wyłącznie w języku obcym

Kursy maturalne

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego prowadzone są przez najbardziej doświadczonych i wymagających lektorów. Dzięki naszym kursom przyszły maturzysta zyskuje pewność swoich umiejętności i spokój przy podchodzeniu do egzaminu.

W czasie kursu uczeń:

 • Poznaje strategie egzaminacyjne
 • Powtarza materiał i rozszerza zakres umiejętności
 • Przygotuje się do części pisemnej: uczy się tworzyć tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawkę, artykuł) z elementami opisu, relacjonowania, recenzji
 • Przygotuje się do części ustnej: ćwiczy odpowiedzi na możliwe pytania, nabiera swobody wypowiedzi, poznaje zasady panujące na egzaminie maturalnym

Zajęcia odbywają się w grupach max. 5 osobowych. Dzięki temu uczeń ma pewność, że lektor poświęci mu odpowiednio dużo czasu, aby przygotować go do egzaminu!

Kursy konwersacyjne

Zajęcia konwersacyjne prowadzone są przez native speakerów lub osoby dwujęzyczne. Na konwersacjach pracujemy nad kształtowaniem płynności i swobody wypowiedzi. Kluczem jest tu pewność siebie rodząca się w kontakcie z naturalnym użyciem języka obcego.

 • Poruszamy tematy bieżące, interesujące dla młodzieży.
 • Pracujemy nad poszerzaniem słownictwa, płynnością mówienia
 • Uczymy myśleć w języku obcym
 • Zajęcia odbywają się w grupach max. 5 osobowych

Zajęcia konwersacyjne często stanowią dopełnienie kursów ogólnych.

Proponujemy naszym uczniom także zajęcia w systemie dualnym: zajęcia ogólnorozwojowe na przemian z konwersacyjnymi.

Poznaj naszych lektorów

Uśmiechnięci pasjonaci z głowami pełnymi pomysłów

Poznajmy się!

Zapisz się na kurs

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wypełnij zgłoszenie na kurs
Salamanca