Ograniczona liczba uczestników zajęcia - max 5 osób + lektor

Przychodzimy na zajęcia max. 5 minut przed zajęciami

Dezynfekcja i wietrzenia

Umowy i rozliczenia online

Salamanca